Tiểu đường

Những sản phẩm mà các bạn bị tiểu đường có thể dùng được với chỉ số đường huyết thấp. Đặc biệt một số sản phẩm còn giúp giảm đường huyết.