Giảm stress, cải thiện tâm trạng, tăng cường sinh lực